Wat zijn de kosten voor een incassobureau inschakelen?

Geld-image

Betaalt jouw klant de factuur die je hem of haar stuurde niet? Vroeg je al meerdere keren om alsnog te betalen, maar heeft dat geen effect? Het is begrijpelijk dat je daar op een gegeven moment schoon genoeg van hebt. Dan kan je ervoor kiezen om een incassobureau in te schakelen. De meeste incassobureaus zijn er bedreven in om de openstaande vordering(en) alsnog te innen.

Een incassobureau en kosten

Vanzelfsprekend is aan het inschakelen van een incassobureau kosten verbonden. Immers, het zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Dat betekent niet dat dit je als schuldeiser direct moet afschrikken. Vaak zijn de kosten voor een incassobureau op de niet betalende klant af te wentelen. Dat geldt voor de incassokosten en de rente die daarop volgt. Als je klant de vordering dan nog steeds niet betaalt, dan kan je de kosten ook niet bij die schuldenaar verhalen. In zo’n situatie draag je dus wél de kosten die bij het inschakelen van een incassobureau komen kijken.

Anders is dat als je met een incassobureau een prijsafspraak maakt waarbij no cure no pay de basis is, waarover later meer.

De prijzen van incassobureaus

De kosten die incassobureaus in rekening brengen variëren. Met elk incassobureau maak je een prijsafspraak. Bij sommige incassobureaus zijn de kosten laag, anderen brengen relatief hoge bedragen in rekening. Niet altijd zegt dat iets over de kwaliteit, maar soms wel. Kies dus bewust voor een incassobureau en houd je doel voor ogen: het met succes laten innen van je openstaande vordering(en).

Vrijwel elk incassobureau brengt minstens de incassokosten in rekening. Daar komt rente bij, die oploopt naarmate het traject langer duurt. Daarnaast kan het zijn dat een incassobureau ook andere kosten in rekening brengt. Denk aan provisie, administratiekosten en dossierkosten, om een aantal voorbeelden te noemen. Het nadeel voor de schuldeiser is dat dit geen verhaalbare kosten zijn. Met andere woorden: dit soort bijkomende kosten leg je niet bij je niet betalende klant neer, maar blijven voor eigen rekening. Het is dan ook aan te raden om voor een incassopartij te kiezen die alleen kosten in rekening brengt die je bij de klant kan neerleggen.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden, is dat wanneer je wacht op geld van een particulier, je hem of haar nog minimaal veertien dagen moet geven om de factuur alsnog te voldoen. Aan die aanmaning zitten ook voorwaarden verbonden. In de aanmaning schrijf je dat de klant nog steeds niet betaalde en daarmee in verzuim is. Ook noem je dat deze een bepaald bedrag aan incassokosten moet betalen als de klant niet binnen een termijn van veertien dagen na de dag van ontvangst van de aanmaning alsnog betaalt.

Laat je na om de particulier op deze manier aan te sporen tot het doen van een betaling, dan is deze geen incassokosten verschuldigd. Daarbij is het overigens niet relevant op welke manier je de incassokosten presenteert. Je kan het hebben over incassokosten, aanmaningskosten, administratiekosten, herinneringskosten en sommatiekosten, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De kosten die een incassobureau in rekening mag brengen

Het soort kosten dat een incassobureau in rekening mag brengen, hangt af van het antwoord op de vraag voor wie de kosten zijn. Met een schuldeiser, jij als ondernemer bijvoorbeeld, maakt een incassobureau afspraken over de in rekening te brengen kosten. Heldere afspraken zijn daarbij dus belangrijk.

Voor het in rekening brengen van kosten bij de schuldenaar, jouw klant in dit geval, staan er regels in de wet. In de wet staat dat een incassobureau incassokosten en rente in het buitengerechtelijke incassotraject mag neerleggen. Meer dan wettelijk is toegestaan of rechtsgeldig is afgesproken, mag niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je met een incassobureau geen wettelijke rente afsprak, maar een contractuele rente. In principe mag je zo’n afspraak maken, ook als het om een klant gaat die particulier is.

In de wet staan ook regels over de hoogte van de incassokosten. Daarvoor geldt dat je alleen bij zakelijke partijen andere afspraken overeen mag komen. Doe je dat niet, dan geldt gewoon de wettelijke hoogte van de incassokosten. Wel kan de rechter de contractuele incassokosten matigen tot aan de hoogte van de wettelijke incassokosten. Per rechtbank en rechter verschilt het of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

De kosten van een incassobureau bij particulieren

De kosten van een incassobureau bij particulieren zijn opgebouwd uit incassokosten en rente. De wettelijke rente is de reguliere wettelijke rente. Dat is iets anders dan de (tussen bedrijven geldende) wettelijke handelsrente. Het percentage hangt af van het bedrag van de hoofdsom. Over de eerste € 2500 is dat bijvoorbeeld 15%, met een minimum van € 40. Hoe hoger het bedrag, hoe lager het percentage over het meerdere wordt. Over bedragen van hoger dan € 5000 is de wettelijke rente bijvoorbeeld 5%. De staffel is dus degressief. Kortom: hoe hoger de vordering is, hoe lager het percentage aan incassokosten. Het maximale bedrag aan wettelijke rente is € 6.775.

Als het gaat om de incassokosten is de hoofdsom van de vordering leidend. Ook daarvoor is in de wet een staffel opgenomen. Over de eerste € 2500 betaal je 15% aan incassokosten, met een minimum van € 40. Het maximale bedrag aan incassokosten is, eveneens, € 6775.

De kosten van een incassobureau bij zakelijke partijen

Zakelijke partijen zijn in dit geval grote en kleine bedrijven, inclusief een eenmanszaak. De kosten van een incassobureau bij zakelijke partijen bestaan uit incassokosten en rente. De wettelijke rente is de wettelijke handelsrente.

Zodra de betalingstermijn is verstreken, is een bedrijf incassokosten verschuldigd. Ze moeten dus vanaf die datum incassokosten betalen. Een aanmaning daartoe is niet nodig. Bovendien mogen de incassokosten bij bedrijven hoger zijn dan wettelijk is vastgesteld. Dat doen ze bijvoorbeeld in een overeenkomst of in betalingsvoorwaarden. Een gebruikelijk percentage aan incassokosten tussen bedrijven is 15%. Online zijn tal van rekenprogramma’s te vinden waarmee je de rente en incassokosten berekent. Op deze website vind je een tool om de wettelijke rente, wettelijke handelsrente en contractuele rente te berekenen.

No cure no pay bij een incassobureau

Een vaker voorkomende afspraak tussen een incassobureau en een schuldeiser is no cure no pay. Concreet houdt dit in dat als een incassobureau niets int bij de schuldenaar, jij als schuldeiser niets hoeft te betalen aan het incassobureau. Als het wel lukt om de openstaande vordering(en) bij de schuldenaar te incasseren, dan brengt het incassobureau rente en incassokosten in rekening aan de schuldeiser als vergoeding voor de werkzaamheden.

Je betaalt dan bijvoorbeeld wel de btw over de vergoeding die het incassobureau bij de schuldenaar in rekening brengt. Als je die kan verrekenen, kost dat jou verder niets. Kan je de btw niet verrekenen, dan bieden incassobureaus aan om de incassokosten met de btw te verhogen en dat totaalbedrag bij de schuldenaar te innen. Dan resteert alleen de btw over de rente. Die verhogen met de btw is namelijk niet mogelijk. De overige kosten kan je alleen maar in rekening brengen bij de schuldenaar als je hierover afspraken met hem of haar maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *