Verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau

deurwaarder vs incassobureau image

Heb je een klant die een factuur niet betaalt of een huurder die nalaat de huurpenningen over te maken? Dat kan knap vervelend zijn! Als je al meerdere keren hebt gevraagd om alsnog te betalen en dat blijft uit, kan je een derde inschakelen. Van een incassobureau of een deurwaarder heb je vast wel eens gehoord. Maar wie doet wat en wanneer? Dat lees je hieronder.

De rol van een incassobureau

Als je een incassobureau inschakelt, stuurt deze jouw klant één of meerdere herinneringen om te betalen, ook wel aanmaningen genoemd, als je dat zelf nog niet gedaan hebt. De klant moet deze binnen veertien dagen betalen.

Wanneer het sturen van een aanmaning niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, probeert een incassobureau op een andere manier de openstaande vordering(en) te innen in opdracht van jou. Dat gebeurt allemaal buiten de rechter om. Dit heet dan ook een buitengerechtelijk traject. Het incassobureau doet dit bijvoorbeeld door te mailen of bellen met je klant of te onderhandelen over een betalingsregeling. Een incassobureau mag geen dwangmiddelen gebruiken, zoals beslag leggen. Het blijft dus bij een dringend verzoek om alsnog te betalen.

Als de betaling uitblijft, heeft een incassobureau geen verdere bevoegdheden om de openstaande factuur toch te innen. Een dagvaarding uitbrengen is niet toegestaan, net zo min als (zelfstandig) beslag leggen. Dat is ook het geval als de rechter een vonnis heeft uitgesproken waarin staat dat de klant ook op andere manieren tot betaling mag worden gedwongen. Deze bevoegdheden heeft een deurwaarder wel.

De rol van een deurwaarder

Net als een incassobureau mag een deurwaarder openstaande vorderingen in opdracht van anderen (de schuldeisers) innen. Het sturen van een aanmaning, het leggen van contact door te mailen, bellen en/of onderhandelen en het dreigen met een rechtszaak is wat een deurwaarder ook mag doen.

Waar de bevoegdheden van een incassobureau stoppen als de betaling uitblijft, gaan die van een deurwaarder verder.

Een deurwaarder heeft ook wel de functie van openbaar ambtenaar. In die rol mag een deurwaarder:

  • een dagvaarding uitbrengen;
  • beslag leggen nadat de rechter daarvoor toestemming heeft gegeven;
  • een vonnis betekenen en executeren;
  • een huis ontruimen.

Beslag leggen houdt in dat als de schuldenaar zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt, de deurwaarder beslag kan leggen op het inkomen, de bankrekening, de woning en de bezittingen van de nalatige klant. Is daarmee dreigen onvoldoende, dan voert de deurwaarder de beslaglegging ook daadwerkelijk uit.

Kortom: met een vonnis in de hand mag een deurwaarder een stuk meer dan wat een incassobureau kan doen en boekt daarmee vaak sneller betere resultaten dan een incassobureau. De term ambtenaar suggereert misschien dat een deurwaarder een onderdeel van de overheid is, maar dat is schijn. Bovenal is een deurwaarder een ondernemer die graag met jou als schuldeiser meedenkt om je vordering(en) zo snel en effectief mogelijk voldaan te krijgen.

Het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder op een rij

Uit het bovenstaande blijkt al wat het verschil is tussen een incassobureau en een deurwaarder. Hier zetten we de verschillen nog eens op een rij.

Een incassobureau mag contact leggen met de niet betalende klant, maar deze heeft geen wettelijke status. Het kan daarom bijvoorbeeld geen beslag leggen op bezittingen, een huis, een bankrekening of loon, al dreigen ze hier in de communicatie soms wel mee. Voor schuldenaren kan dat bedreigend overkomen en daarmee al het gewenste effect hebben.

Het werkelijk uitvoeren van een beslaglegging mogen incassobureaus dus niet. Een deurwaarder kan dit wel doen. Blijft je klant maar niet reageren op brieven van een incassobureau, dan zal een deurwaarder namens jou als schuldeiser de klant tot betaling forceren. Dit doet deze door bijvoorbeeld een dagvaarding uit te brengen, beslag te leggen op bijvoorbeeld een boedel, bankrekening of inkomen en/of een woning te ontruimen.

Overigens hebben sommige deurwaarders een dubbelrol. Zij stellen zich in eerste instantie op als incassobureau. Mochten er juridische stappen nodig zijn, dan zetten ze de pet van een deurwaarder op.

Het moment waarop je een incassobureau of deurwaarder inschakelt 

Een incassobureau of deurwaarder inschakelen mag altijd. Er gelden dus geen wettelijke termijnen of regels waar je je aan moet houden. Je kan bijvoorbeeld al een incassobureau of deurwaarder inschakelen als de betalingstermijn is verstreken en de betaling van je factuur is uitgebleven. Een incassobureau of een deurwaarder mag na jouw opdracht te hebben ontvangen alles doen om de openstaande vordering(en) alsnog betaald te krijgen, uiteraard binnen de grenzen van de bevoegdheden van een incassobureau en een deurwaarder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *