Reviews van deze auteur

Q

Review over Call 2 Collect

Weten hoe zij moeten burgers oplichten door Debbt gerechtsdeurwaarders , rechtbanken ochtend om voor een deurwaarder op je dak te sturen Als ik allang al betaald heeft. Blijkt deze oplichter ģetaald heeft

Sterke punten
Her oplichten van burgers

Vervalste Verkeers Overtreding

Review over Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman

Het is zeker normaal dat Karreman medewerker mw. I Kers boetes laat betalen van een derde persone. Waar de betrevende vrouw amper doet lezen als men het Openbare Ministerie heeft ingelicht . Waar een persoon uit naam van het Centrale Justriele Incasso Bureau doet innen via het email.
Dus gaat Karreman en zijne medewerkers ook de verkeers boete van een derde Persone betalen?

Sterke punten
Het vervalsen van Verkeers overtredingen laten betalen van een derde persone

Fraude plegen van een Energie Bedrif

Review over Janssen & Janssen

Als men door Jansen & Jansen wordt benaderd per email over een Energie Bedrijf die United Consumers zou doen wezen, waar u deze nooit heeft gehad, durft Jansen en Jansen zomaar op uw naam te plaatsen, Waar dan ook nog het doet ontbreken van een Incasso Keurmerk, blijkt dat u dan ook zomaar een Incassobureau kunt gaan vestigen waar u doet wonen. Waar Politie Eenheid Nederland ooit eens in een Dagblad( krant) weet te plaatsen dat de mensen alert moeten zijn dat er malevide Incasso en Gerechtsdeurwaarders zijn die niet zijn geregisteerd en proberen fraudes te plegen via internet.
Dus wilt u weten wie een incasso bureau dan kunt u het achter halen bij www.nvi.nl en Gerechtsdeurwaarders op www.KBvG.nl

Sterke punten
Het vervalsen van incasso brieven sturen of via internet

Zwakke punten
Het oplichten van mensen met vervalste incassoś plegingen

Fraude bij Zorgverzekeringen

Review over LAVG

Waar LAVG Groningen aan doen handelen , is door Zorgverzekeringen fraude plegers die op uw naam doen plegen, toe te laten . Waar u dan de schulden kunt betalen . Als de Fraude Pleeger op vrije voeten wordt gehouden door het LAVG Groningen.

Sterke punten
Mensen bedriegen

Zwakke punten
Fraude plegen in Rechterlijk dossier te vervalsen

Zeer brutaal

Review over Flanderijn

Als er fraude in het spel is, negeerd Flanderijn in Rotterdam het en blijft vragen naar de betaling

Sterke punten
Brutaal en Associaal

Zwakke punten
Geen mens liefend

Leugens + Fraude van LAVG

Review over LAVG

Als men zo door blijft gaan bij LAVG leugens en fraude plegingen.
Zal straks door het vervalsen van LAVG de Nederlandse Burgers moeten stelen om in leven te blijven want het Oplichten door oplichters die door lavg worden beschermd om bij de burgers te stelen van hun gelden. Want LAVG kunnen goed hun leugens rond te strooien.
Kijk maar eens op you tube hoe LAVG zich voor doet.

Sterke punten
Fraude plegen op rechterlijke vonnis bepaling

Zwakke punten
Mensen bestelen van hun gelden

Fraude facturen van LAVG Groningen

Review over LAVG

Het is weer hopeloos bij LAVG Groningen . WAR zij met hun leugens weer bezig zijn om met fraude facturen bij mensen re doen vragen tot het overgaan tot betaling. Waar zij mensen met vervalst zorgverzekeringen re laten betalen. Waar zij hun leugens goed kenbaar weten te maken door middel van vervalste rechterlijke vonnissen in omloop te plaatsen. Waar zij verzekerings maatschappijen weten temisleifen zoals Unive Schade verzekeringen Waar nooit een rechtzaak is van geweestmaar weten wel beslag legingen te plegen op uw naam. Dus wat doet LAVG gewoon de mensen doen oplichten en via internet is het niet toegestaan om incasso's te doen betalen . Wat de politie doet afraden door Hackers geen kans te doen geven.

Sterke punten
Het vervalsen van incasso'svia internet te doen vragen om over te gaan tot het betalen

Zwakke punten
Liegen en Oplichten

Fraude plegingen door Gerechtsdeurwaarders

Review over Flanderijn

Volgens wet geving moet een gerechtsdeurwaarder houden om zich te ligimiteren.
Waar de betrevende gerechtsdeurwaarder ligimiteerd met de Gerechtsdeurwaarders pas wat al niet voldoende is omdat daarbij een geldig ligimitatie bij moet worden getoond van een id kaart of paspoort. Waar de Gerechtsdeurwaarder lak aan heeft. Kan men dan de KBvG te Amsterdam te doen inschakelen om de Gerechtsdeurwaarder voor te doen lijden.
Maar wat blijkt dat bij een conflict van een Zorgverzekeringsfraude ( voorbeeld) die is uitgevoerd door een wild vreemden persone . Blijkt dat er 3 Gerechtsdeurwaarder met het Centraal Justriele Incasso Bureau de zaak gaat behartigen wat helaas volgen de wets normen niet is toegestaan.
Omdat er maar 1 van de 4 partijen de zaak mag behartigen en niet 4.
Daar is Flanderijn bij betrokken , waar zij doen de ken dat zij in geheel Nederland dit mogen uitvoeren , heeft dit goed fout bedacht.
Dus trap nooit hier in omdat zij niet voor bevoegd zijn o. Via ufraudes doen plegen Wat u wel kan doen is aangifte over de betrevende Gerechtsdeurwaarder te doen aan melden bij uw plaatselijke politie eenheid te doen aanmelden.

Sterke punten
Het vervalsen van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens te doen overtreden.

Zwakke punten
Liegen en het bestelen van burgers

Fraude pleging door Flanderijn

Review over Flanderijn

Op basis van FRAUDE Plegen is Flanderijn Rotterdam een vieze Gerechtsdeurwaarders bekend. Als zij alle Gerechtshoven weten te negeren door vervalste incasso's te plaatsen.\\r\\nDaarbij is artikel 225 van het wetboek van Strafrecht van kracht gesteld op naam van Flanderijn wegens Valsheid in Geschriften worden begaan. Hier ligt namelijk een boete voor open van� 82.000,00 die Flanderijn mag gaan betalen . Wegens hun vervalste dossiers te doen ontwikkelen.

Sterke punten
Oplichten met vervalste dossiers te doen ontwikkelen

Zwakke punten
Mensen oplichten

Plegen fraude op basis van vervalste rechterlijke vonnis

Review over Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen

Volgens art. 34 van de Gerechtsdeurwaarders wet is het kantoor buiten hun boekje gegaan om een dwangbevel te verlenen buiten dat de Rechtbank een bevel over te gaan. Hun brieven worden per post verstuurd waar zij fraude doen plegen op de Zorgverzekeringen , Minister Grabbenhorst weet hier niets van waar deze Gerechtsdeurwaarders kantoor misbruik weet te plegen om om de Overheid in hun verweer in hun brieven te vermelden

Sterke punten
Fraude te plegen op het vervalsen van de Nederlandse Grondwet te doen plegen

Zwakke punten
Vervalste Exploten in omloop te doen plegen

Fraude Facturen

Review over Syncasso

Door dat Syncasso bekend is als Fraude Plieger uit Amsterdam. Is dat zij inmiddels bekend zijn bij de Nederlandse Vereniging van Incadsodiensten waar zij aan de NVI hun boete kunnen gaan betalen om mensen zoals u en ik met fraude Facturen doen sturen

Zwakke punten
Het oplichten met fraude facturen

Handeerd niet aan de wetsnormen

Review over Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen

Als het Openbare Ministerie een onderzoek mee bezig is, blijkt het CJIB te Leeuwarden tegen de wet in te werken en zal met Seuren van der Vlies van Heijnsbetg gaan tegenwerken. Als het CJIB ook nog de Rechters doen tegen werken als de Officier van Justitie aangeeft dat het CJIB moet terug betalen , blijkt dat zij niet aan doen houden. En het CAK is al eens gedagvaard maar dringt niet tot hun door dat hun klachten nooit na 6 a 8 weken een antwoordt wetende te geven maar plegen wel zorgverzekeringen en WMO fraude bij de burgers

Sterke punten
Brieven in de brievenbus deponeren

Zwakke punten
Nooit gehoord van legimiteren en zeer goed leugens verklaren

Vervalste Rechterlijke uitspraak plegen

Review over LAVG

Lavg pleegt op basis van vervalste dossier van rechterlijke uitspraken te vervalsen.
Als de Rechtbank Gelderland zowel Overijssel niets van een Rechtziiting doet af weten, blijft LAVG gerust door gaan waar zij zelf een rechter in hun verweer doen aangeven bij een uitspraak op 25 februari 2013 als de zelfde rechter mr I.C.J.I.M. van Dorp pas indienst treed op 01-04-2013 bij de Rechtbank Gelderland blijkt dat bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders een beslissing bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarders wet te zijn gevallen op 18-01-2019 waar LAVG Directeur Henk Bos weet te verklaren van Bos Incasso dat LAVG niet is te vertrouwen met hun fraude plegingen.

Sterke punten
Sterkste punt van LAVG is het fraude plegen bij vervalste Rechterlijke vonnissen te vervalsen

Zwakke punten
ZwKste punt is het oplichten van personen om hun te bestelen van gelden
Als het ObenbareMinisterie hun leugen dossier hebben ontvangen van een cliënt uit Anhem

Oplichten door LAVG Groningen

Review over LAVG

Door het vervalsen van Rechterlijke uitspraken door LAVG Groningen , zijn zij niet te vertrouwen om mensen met vervalste exploten te bezegelen . De telefoonnisten liegen en bedriegen iedere staats burger. Want het oplichten is in Groningen bij LAVG zeer hoog in het vaandel gegeven
De Rechtbanken weten niet dat er een rechtszitting is geweest , als LAVG zelfs de rechtbanken doen vervalsen.
Maar lijd u hun voor bij de KBvG te Amsterdam www.KBvG.nl dan zal LAVG het wel gaan laten met hun leugens verklaringen.
Want de Rechtbanken hebben mij al vermeld dat LAVG mij een schade vergoeding moeten betalen.
Zelfs er is een Politie rappoort op LAVG geregistreerd met een rechterlijke exploot NEE dat geeft LAVG niet.
Maar een eigen exploot maken is zo gebeurd.

Dus vraag de rechterlijke uitspraak bij LAVG op per post. Want zij doen het liever via het internet .
Want dan kan men u doen oplichten dus altijd via post.nl laten bezorgen.
De Rechtbank Geld zowel Ov hebben mij aangegeven dat LAVG mij een schade vergoeding moeten geven van € 5.000,00

Sterke punten
Zijn er niet, want oplichten is bij LAVG zeer goed

Zwakke punten
Het vervalsen van Rechterlijke uitspraken in omloop brengen

reacties:

Review: Q

Als er zulke fraude worden gepleegd , is de enigste middel om de rechtbank in te doen schakelen om deze oproermraaiwrs te laten stoppen. Want 3 incasso bureaus , 2 gerechtsdeurwaarders en een Ad ocatenkantoor voor 1 en de zelfde bedrijf. Dan klopt er iets niet waar het bedrijf hun leugens goed hebben vermeld

Review: onmenselijke oplichteriij

Geachte db

Op basis van het wet van gerechtsdeurwaarders.
Mag het LAVG geen email aan u toe zenden volgens Polititie omdat er mensen zijn die andere mensen weten te vervalsen en hacken ander mans emails.
Dan als de post komt stuur de brief retour.
Wat u kunt doen is het volgende.
Lavg pleegt indiditeitsfraude en daar is een website die van de CMI is daar kunt u uw aanmelding verrichten over Inditeirsfraude vermelden

Review: Ze moeten weg

Als una 20 jaar wilt dat LAVG moet stoppen, heeft u dit te vergeefs geprobeerd. Omdat LAVG op basis van de wet doet negeren. U blijft voor u levenlang bij LAVG geregistreerd staan. Maar LAVG vervalst ook graag rechterlijke uitspraken . Waar een hacker graag mensen vervalst door een vervalste verzekeringsmaatschappij van Unive Oost op een ander persoonsgegevens te vervalsen . Waar de dader in Wintetswijk weet te verkeren

Review: Incasso

Harry , als je dit wilt aanspannen over Credon . Ga dan naar KBvG waar je hun kunt aanpakken, is het een incasso bureau dan kan je het vermelden bij de NVI.

www.KBvG.nl
www.nvi.nl

Review: Vordering

Op basis van het plegen van fraude , is beter bekend onder het wetboek van Strafrecht. Waar het onder artikel 225 wordt vermeld waarbij Valsheid in Geschriften doet vallen

Het incasso keurmerk moet een keurmerk zijn van de NVI .

Bij het inzien van de brief van call2collet is er geen handtekening in de brief vermeld. Dat betekend dat het om een gift gaat.
Nu blijkt dat opnieuw Call2collet opnieuw een slachtoffer maakt door het energie bedrijf Innova Energie uit Den- Haag alleen is het te vergeefs geplaatst als ik deze energie bedrijf niet heb.

Ook kunt u een melding doen bij ACM consuwijzer waar dan de beytevende incasso bureau een boete opgelegd krijgt van € 1 miljoen

Review: Oplichting met spookfacturen

Het liegen en oplichten van Coll2Collect is zeer ernstig. Waar zij misleiden door hun leugens met " wij hebben zowel per post als email en telefooniche contact . Hebben wij tot op heden nog geen volledige betaling van u doen ontvangen .
[email protected]

Waar het keurmerk van de incasso is niet van NVI.

Review: Oplichting met spookfacturen

Geachte R.

Wat u beter kan doen is Politie aangifte maken via www.politie.nl en naar hulpfraudedesk doen plaatsen. Om deze misplaatste incassodienst harder te doen aanpakken. Blijft men door gaan met sturen , gewoon de brief vernietigen ook al dringen zijn.
Call2collect is NIET geregistreerd bij de NVI ( Nederlandse Verenging van Incassodiensten