Reviews van deze auteur

Exploot Fraude

Review over LAVG

LAVG pleegt fraude op rechterlijke exploot en liggen beslag op een uitkerende instantie waar zij een vervalste exploot weten te geven. Waar de Rechtbank niets van af doen weten

Sterke punten
Plegen fraude bij vervalste exploot

Zwakke punten
Plegen fraude bij uitkerende instellingen

reacties:

Review: Vordering

Door te onderzoeken over Call2Collect is er gebleken dat zij al meerdere malen voor de Gerechtshof moesten verschijnen door middel van.Spook facturen in omloop hebben doen sturen.
Dus ontvangt u een brief , stuur het retour o.v.v. ECLI:PHR:2020:564
Instantie : Parket bij de Hoge Raad

Review: Vordering

Door te onderzoeken over Call2Collect is er gebleken dat zij al meerdere malen voor de Gerechtshof moesten verschijnen door middel van.Spook facturen in omloop hebben doen sturen.
Dus ontvangt u een brief , stuur het retour o.v.v. ECLI:PHR:2020:564
Instantie : Parket bij de Hoge Raad

Review: Exploot Fraude

Door het vervalsen van een exploot ,waar LAVG zelf weten te plaatsen blijkt opnieuw weer een leugen uit Groningen te komen . Waar LAVG nu een zorg maatschappij doet vervalsen als hoofd vesting te vermelden te Wageningen maar daar bevind de Zorg verzekeringsmaatschappij van AnderZorg niet. Dus kijk uit met LAVG die fraude facturen sturen.