Reviews van deze auteur

Exploot Fraude

LAVG pleegt fraude op rechterlijke exploot en liggen beslag op een uitkerende instantie waar zij een vervalste exploot weten te geven. Waar de Rechtbank niets van af doen weten

Sterke punten
Plegen fraude bij vervalste exploot

Zwakke punten
Plegen fraude bij uitkerende instellingen