Reviews van deze auteur

Misleidend bedrijf

Review over Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

Deze mensen sturen geautomatiseerd e-mails waaruit blijkt dat geen mens de door de debiteuren teruggezonden e-mails ooit leest. Het hele proces is geautomatiseerd omdat men weet dat de toenemende druk die door de regen van e-mails wordt veroorzaakt de meeste mensen er toe brengt om toch maar te betalen, ook al is het veel te veel en onterecht. De werkelijke boosdoeners zijn de bedrijven die deze wolf in schaapskleren (lees hun advertentie over debiteurvriendelijk gedrag) in de arm nemen. Nooit meer bij die bedrijven iets kopen!

Sterke punten
Geen, behalve dat ze slim (maar slecht) zijn.

Zwakke punten
Onethische misleiders! Totaal gebrek aan maatschappelijke integriteit.

reacties: