Reviews van deze auteur

Laat dan een koopovereenkomst zien?!

Review over Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

Deze organisatie heeft mij herhaaldelijk via email gesommeerd om een onterechte vordering te betalen. Ik heb steeds (meer dan 10 maal inmiddels...) gevraagd om mij een koopovereenkomst en bewijs van levering te overhandigen. Dat kunnen ze niet want ik heb niets besteld en niets ontvangen.

Op mijn verzoeken gaan ze niet in. Ik krijg gewoon steeds opnieuw dezelfde email met een (opschuivende...) uiterste datum.

Het is bijna vermakelijk....

Inmiddels heb ik ook contact opgenomen met hun cliënt om duidelijk te maken dat ik niet ga betalen.

Ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden!

Sterke punten
Tja... blijft aanhouden??

Zwakke punten
De organisatie komt zeer onprofessioneel over door niet in te gaan op verweer en verzoeken.

reacties: