Reviews van deze auteur

GRAYDON- oplichters 2

Na een 2 jarig contract voor incassodiensten en kredietrapporten, afgesloten via een medewerker van Graydon Nederland (meneer Y), die als contactpersoon optrad. Hebben we het incassocontract opgezegd en het contract voor de kredietrapportering verlengt. De opzegging van het incassocontract is door meneer Y per email bevestigd, met een collega medewerker Graydon Nederland mevrouw X in de CC. Nu houdt Graydon Incasso BV vol, dat we niet tijdig hebben opgezegd en het contract gewoon doorloopt. Argument: Meneer Y van Graydon Nederland mag ons wel een Incasso contractvan Graydon Incasso BV verkopen, maar niet opzeggen. Dat moet expliciet bij Graydon Incasso BV gebeuren. Zelfs na het overleggen van alle correspondentie, waaruit blijkt dat wij er ter goeder trouw vanuit zijn gegaan dat meneer Y ook namens Graydon Incasso BV spreekt, houdt Graydon Incasso gewoon vol dat we een doorlopend contract hebben. Voor het wereldse bedrag van € 599,00 ex BTW gokt Graydon Incasso erop dat we toch geen juridische procedure gaan starten. Klopt als MKB-er heb je je tijd voor belangrijker zaken nodig. NOOIT IN ZEE GAAN MET GRAYDON INCASSO. Zij hebben in 3 jaar tijd niet 1 vordering voor ons geļnd.

Sterke punten
Manipuleren vam de klant ( u dus)

Zwakke punten
Geen