Reviews van deze auteur

Intrum Justitia speelt vals

Intrum Justitia heeft helemaal niets met 'justitie' te maken, hoewel het wel in hun naam verscholen ligt. Het is een ordinair (met nadruk op ordinair) incassobureau, dat geen enkele rechten bezit, maar slechts telefoonterreur pleegt om u over te laten gaan op betaling. Ze kunnen u dus juridisch en rechtsmatig helemaal niets maken, hoewel ze daarmee vaak dreigen. Wat te doen als ze bellen? 1. Geef aan het gesprek op te nemen, en neem het gesprek ook daadwerkelijk op. 2. Geef geen antwoord op hun vragen. 3. Vraag om een volledig uittreksel van al hun gegevens over u op het bij hun bekende adres. Dit zijn zij (wel wettelijk) verplicht te verstrekken. (Wet Bescherming Persoonsgegevens 1997.) 4. Geef geen antwoord op hun vragen, bevestig bv ook uw adres niet. 5. Meldt dat u niet meer gestoord wilt worden, door de beller noch door collega's, dat uw telefoonnummer privé is en dat u enkel wenst gestoord te worden via briefpost. Meer dan de helft van hun claims in onterecht, maar mocht u nu toch echt een schuld hebben gemaakt, maak het originele bedrag over naar het originele bedrijf waar u de schuld heeft gemaakt. Zij moeten dan het dossier sluiten en Intrum Justitia heeft geen poot om op te staan.