Reviews van deze auteur

Misselijkmakend

Ondanks het feit dat de factuur is betaald voordat Bos Incasso een brief had geschreven, eisen zij van een autistisch medemens €40,-- incassokosten. Zij schuiven dit af op hun opdrachtgever, die tot op heden te arrogant is geweest om te regeren. Dom wicht aan de telefoon, die zich "niet over de situatie kon uitlaten".

Sterke punten
GEEN! kennen niet eens de jurisprudentie!

Zwakke punten
complete onwil