Reviews van deze auteur

Bloedhonden zijn er niks bij

Blind voor de waarheid, de opdrachtgever is mooi met dit soort hanen. Ik zou ze voor de kerst op straat schoppen, Mensen willens en wetens kapot maken . Geestelijk, lichamelijk. Ruk advies en geloven alleen in hun eigen god.

Sterke punten
geen die ik kan ontdekken, fatsoen is hen op basis school niet aangeleerd

Zwakke punten
blind voor argumenten