Reviews van deze auteur

Bloedhonden zijn er niks bij

Review over Janssen & Janssen

Blind voor de waarheid, de opdrachtgever is mooi met dit soort hanen. Ik zou ze voor de kerst op straat schoppen, Mensen willens en wetens kapot maken . Geestelijk, lichamelijk. Ruk advies en geloven alleen in hun eigen god.

Sterke punten
geen die ik kan ontdekken, fatsoen is hen op basis school niet aangeleerd

Zwakke punten
blind voor argumenten