Quick Mediator

Quick mediator, landelijke franchise organisatie voor particuliere en zakelijke mediation -Quick Mediator Reviews

  Niet 'quick'; en al helemaal geen 'mediation'!

  Een vroegere collega van mij vroeg mij kort geleden om financieel advies, omdat zijn echtgenote een scheidingsverzoek had ingediend. Om haar daarin bij te staan, had zij een 'mediator' van Quickmediator ingehuurd. Die vroeg een voorschot van € 1.450 exclusief BTW, waarvan beide echtelieden ieder de helft betaalden. Dat suggereert dat beide echtelieden opdrachtgever zijn, maar dat zagen mevrouw en de 'mediator' anders! De mediator stuurde weliswaar beide echtelieden een 'checklist' om hun bezittingen en schulden te inventariseren, maar hij koos nadrukkelijk partij voor mevrouw; en beiden zetten meneer onder druk om zijn bezittingen -waaronder zijn huis- zo snel mogelijk te gelde te maken, zodat mevrouw de helft daarvan kon krijgen. Maar alhoewel mevrouw een hoger inkomen heeft dan haar echtgenoot, werd er naar haar aandeel in de gemeenschap niet of nauwelijks gekeken. De echtgenoot en ik hebben daarop de 'mediator' in gebreke gesteld wegens wanprestatie; en toen wist deze niet meer wat hij moest doen. Ik heb meneer geadviseerd om een goede ECHTE advocaat te vinden.

  Sterke punten
  Ze hebben een verdienmodel waarvan ik misschien nog wel iets kan leren.

  Zwakke punten
  Er is geen enkele kwaliteitscontrole! 'Mediator' is een vrij beroep; en deze 'mediator' dacht daaraan de invulling van advocaat, rechter en deurwaarder te kunnen geven, terwijl hij voor geen enkele van deze rollen de wettelijk vereiste papieren heeft. Wat hij daarentegen NIET deed, was bemiddelen, terwijl dat nu juist vertaling van het woord 'mediation' is.

Bezoek Quick Mediator

Schrijf je eigen review