Het Centraal Invordering- Bureau (CIB) is in negen jaar tijd uitgegroeid tot een innovatieve en dynamische speler binnen het credit management. Vanaf de oprichting van dit bedrijf wordt aan meer dan 1500 opdrachtgevers diensten verleend. De opdrachtgevers zijn meer financi�le dienstverleners, online retailers, hostingbedrijven en organisaties uit het midden- en klein bedrijfsleven. Persoonlijke aanpak staat centraal bij CIB incasso en hiermee wordt een effici�nte samenwerking gecre�erd. Dit moet uiteindelijk meetbare resultaten leveren. Gedurende het incassotraject wordt er ook effectief gebruik gemaakt van e-mail, sms, telefonie, sociale media en huisbezoeken om het verschuldigde bedrag bij de debiteur te incasseren. Op wordt op basis van de "no cure no pay" principe gewerkt en op een debiteur-vriendelijke wijze. CIB beschikt ook over een online web-tool, die klanten volledige openheid van zaken biedt. Klanten krijgen een vaste contactpersoon, die hen van dat hele traject op de hoogte houdt. CIB heeft als visie om zich te onderscheiden van andere organisaties middels een eigentijdse aanpak van creditmanagement. Verder behoren aspecten als een uiterst innovatief incassotraject, kwalitatieve medewerkers, een scherpe prijsstelling en servicegerichtheid tot de belangrijkste kernwaarde van CIB. Daarnaast worden de communicatielijnen binnen CIB incasso optimaal benut. "No cure no pay" en een debiteurvriendelijke aanpak behoren tot de standaardwerkwijze van CIB. Klanten hebben volledige inzicht in het incassotraject en men krijgt een vaste contactpersoon. Het is de missie van CIB om een duurzame en langdurige relatie met opdrachtgevers op te bouwen.

Minnelijke incasso

Bij CIB kunnen klanten c.q. schuldeisers ervoor kiezen om een minnelijke incassotraject te starten. Dit traject houdt in dat CIB middels het versturen van brieven, e- mails, telefonische gesprekken, social media en huisbezoeken tussen 08.30 en 21.00u het te vorderen bedrag bij de schuldenaar gaat incasseren. Via de online CIB- webtool kunnen klanten heel eenvoudig hun vordering uit handen geven. Daarnaast hebben ze gedurende het hele incassotraject inzage in de stukken. De online tool communiceert zeer gedetailleerd alle communicatie die tussen CIB incasso, de debiteur en de opdrachtgever plaatsvindt. Daarnaast hebben klanten de mogelijkheid om zowel telefonisch als online te communiceren met de persoon die belast is met de zaak.


Persoonlijk contact

CIB incasso hecht veel waarde aan persoonlijk contact. Elke klant van CIB incasso krijgt daarom ook een persoonlijke zaakbehandelaar welke fungeert als vaste contactpersoon gedurende het gehele proces. Deze persoon kent de organisatie van de klant en weet wat er speelt. Deze persoon is ook de aanspreekpunt voor de klant. Klanten kunnen dus gerust vragen stellen of problemen voorleggen aan deze persoon. Men hoeft zich dus niet druk te maken met lange wachttijden bij de klantenservice of vragen die niet beantwoord worden.


Contact met debiteur

CIB heeft als doel om het de debiteur zo makkelijk als mogelijk te maken om het verschuldigde bedrag aan CIB incasso te verrichten of met het bedrijf in contact te treden. Alle e- mail berichten zijn voorzien van een iDeal link en in geheel Nederland kan men contact betalen bij alle grenswissel- en postkantoren. Daarnaast hebben de debiteuren ook de mogelijkheid om online een bezwaarschrift in te dienen of een betalingsregeling te treffen. Via www.aanmaningontvangen.nl kunnen debiteuren op laagdrempelige wijze in contact treden met CIB.


Gerechtelijke Incasso

In bepaalde gevallen zijn schuldeisers genoodzaakt om een gerechtelijk incassotraject te starten. Voorafgaand aan een gerechtelijk traject, wordt de crediteur eerst van voldoende informatie voorzien. De haalbaarheid en verhaalbaarheid van de vordering staan hierbij centraal. De gerechtelijke kosten zijn te allen tijden voor de verliezende partij, echter wanneer een debiteur geen verhaal biedt komen de werkelijk gemaakte kosten normaal gesproken voor rekening van de eisende partij.


Internationale Incasso

Sommige klanten doen ook zaken met buitenlandse ondernemingen en of organisaties. In bepaalde gevallen kan men te maken hebben met wanbetalers. In dergelijke gevallen zijn er vaak weinig juridische mogelijkheden en gerechtelijke procedures kunnen ook nog eens tijdrovend en kostbaar zijn. CIB incasso biedt in dit geval wereldwijde dekking op basis van de 'no cure no pay' principe. Er wordt namelijk samengewerkt met lokale kantoren en agenten. Deze zijn in staat om internationale vorderingen succesvol af te ronden.


Contact gegevens

CIB Incasso Jan Leentvaarlaan 65-67 3065 DC, Rotterdam Telefoon: 010 - 414 54 44 E-mail: [email protected]


Reviews over CIB

Bezoek CIB

Schrijf je eigen review over CIBIncassobureauVergelijker

Op IncassobureauVergelijker.nl lees je reviews over alle Incassobureaus van Nederland. Dit geeft jou in één oogopslag een overzicht van meningen, ervaringen en eventuele klachten. Deel jouw Incassobureau ervaringen met andere bezoekers en schrijf ook een review!