Flanderijn

  1. Zilveren Kruis Achmea

    Flanderijn Pleegt Fraude

    Door de leugens van Zilveren Kruis zelf , die door een data lek waar Fraude Plegers worden doe gelaten, blijkt dat Zilveren Kruis zijn eigen fouten moeten bekostigen en niet de verzekeringsnemer. Dan blijkt Zilveren Kruis zijn eigen verzekeringsvoorwaarde niet toe doen nakomen , en zullen hun eigen aan de wet moeten houden om het vervalste schuld zelf aan Flanderijn tre doen betalen

    General: 0/5

Antwoord aan Zilveren Kruis Achmea

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *