Ultimoo Incasso

  1. Spook factuur?

    Factuur onbekend

    Mijn vrouw ontving op haar eenmanszaak een incassobrief van Ultimoo, waarin een relatief laag bedrag stond genoemd als hoofdsom + rente (circa 80,-) en daarboven direct 40,- aan incassokosten. Mijn vrouw had nooit helemaal geen factuur gezien van de opdrachtgever Fedex, geen email, geen herinnering, geen aanmaning, helemaal niets hadden wij ontvangen van Fedex. Daarnaast hadden wij ook geen correspondentie van Ultimoo ontvangen. Wij hebben geprobeerd met Fedex te bellen, maar daar krijg je onmogelijk iemand te spreken als je het op internet vermelde telefoonnummer belt. Dus ik heb eigenlijk direct de openstaande hoofdsom + rente betaald aan Ultimoo. Wederom niks meer van gehoord. Totdat ik zelf, helaas de dag na de betaling, er even bij stilstond, waarom heb ik eigenlijk betaald? Ik las de brief nogmaals en zag toen dat ze twee verschillende factuurnummers benoemde in dezelfde brief, vorm fout? En daarbij had ik of mijn vrouw nooit een factuur of enige andere correspondentie van Fedex gezien. Maar goed, wederom een les geleerd. Nooit meer zomaar (dus impulsief) betalen.

    General: 0/5

Antwoord aan Spook factuur?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *