Vesting Finance

  1. Nobody

    Vesting Finance Lees dit Betaal niet kan uw rechten

    Factuur gekregen van 21 jaar oud of ik even hoofdsom 2800€ Rente 7000€ wou overmaken contact gehad met snijder deurwaarders die zelf aangaf een mail te sturen over verjaring, aardig dat je dit aangeeft maar waarvoor besmeur je je naam met dit soort gasten. consumenten koop voor bijvoorbeeld een wasmachine heeft een verjaring termijn van 2 jaar. Zij dienen bij een verjaringstermijn van twee jaar, dit binnen 2 jaar te stuiten. Dit dient ook gebeurt te zijn door de schuldeiser waarvan zij de schuld hebben overgenomen. Zij horen met alle documenten te komen betreffende de schuld, en zei moeten aantonen dat deze schuld er is. Stuur dus nooit zelf info. (maak ze niet wijzer) Ga nooit een regeling aan, bedenk waarvoor zij zo makkelijk zijn, zij hebben geen recht meer op dit geld, alles wat word binnen geharkt is meegenomen. Stuur altijd een mail over de verjaring indien dit het geval is, rechtsgeldige voorbeeld brieven kunt u via de consumenten bond vinden. Het schrijven hieronder is de weg die vesting finance hoort te bewandelen voor een exploot kan worden uitgebracht. Voordat ze uw vordering uit handen kunnen geven, moet vesting finance u eerst zelf een laatste aanmaning toesturen die aan een aantal specifieke wettelijke eisen moet voldoen, waarover hieronder meer. Welke eisen de wet aan de inhoud van de aanmaning stelt, is afhankelijk van uw situatie: bent u een particulier? Uw bent een particulier Sinds de (nieuwe) Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) is ingevoerd, gelden er met name voor vorderingen op een particuliere debiteur, strikte regels voor de wijze waarop u aangemaand dient te worden en de kosten die in rekening gebracht mogen worden. Voordat zij uw vordering uit handen kunnen geven en aanspraak kunnen maken op incassokosten zij dienen eerst zelf een laatste kosteloze aanmaning, een zogenaamde “14 dagenbrief” toe te sturen. Middels deze brief geven zij u een laatste maal de gelegenheid om de verschuldigde hoofdsom alsnog binnen een termijn van 14 dagen te voldoen. In de brief dienen zij aan te geven dat na het verstrijken van de 14 dagentermijn aanspraak gemaakt zult worden op de incassokosten, noodzakelijk daarbij is dat het bedrag aan incassokosten waarop aanspraak word gemaakt, correct in de brief vermeld staat. In november 2016 heeft de Hoge Raad (de hoogste rechterlijke instantie in Nederland) een verdere verduidelijking gegeven van een aantal regels die de wet stelt aan de 14 dagenbrief. Zo heeft de Hoge Raad onder meer aangegeven dat de 14 dagentermijn begint te lopen op de dag nadat de 14 dagenbrief door u is ontvangen. In het geval de 14 dagenbrief per gewone post verstuurd wordt, heeft de Hoge Raad verder bepaald dat er in dat geval in beginsel vanuit gegaan kan worden de 14 dagenbrief op de 2e (post)dag na de dag waarop de brief wordt verstuurd, door u wordt ontvangen. Bij het berekenen van de dag van ontvangst tellen zondagen, maandagen en officiële feestdagen niet mee als (post)dag.

    General: 1/5

Antwoord aan Nobody

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *