Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

  1. Jason

    CIB are thieves

    This thieving company were supposed to collect 1000. They charged the debtor 1800 and 850 out of the 1000 paid by the debtor, so I only got 150. Furthermore they do not answer telephone queries and never call you back once they steal your money. Deserving of bankruptcy. Dit stelende bedrijf werden verondersteld te verzamelen 1.000 . Ze betalen de schuldenaar 1800 en 850 uit de 1000 door de schuldenaar betaald, dus ik heb alleen maar 150 . Verder ze niet beantwoorden telefonische vragen en nooit bellen u terug zodra ze stelen van uw geld. Verdienen faillissement.

    General: 2/5
  2. Jason

    They fixed the commission so I will remove this review if I can! Natasja Vercauteren is a good employee there who quickly fixed it.

Antwoord aan Jason

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *