Reviews over Incassobureaus


  Blaffende honden, bijten niet

  Review over Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

  Al menigmaal post mogen ontvangen van deze oplichters.

  Staan op het zelfde adres als Sharepay ingeschreven, dus Sharepay = CIB.

  Doen huiswerk slecht of helemaal niet en reageren niet op reacties.
  Ja ze sturen nog een nota, maar goed inmiddels aangifte gedaan en wat bleek?
  Ik was niet de enige, gedeelde smart is halve smart. ;)

  Mocht je dus post ontvangen van deze amateurs, doe aangifte.
  Is eigenlijk zonde van je tijd maar deze amateurs moeten gestopt worden.

  Sterke punten
  GEEN

  Zwakke punten
  ALLES, kansloos bedrijf.

  Arrogante en intimiderende incassoclub die regelmatig de wet overtreedt

  Review over Lindorff

  Lindorff is een arrogante incassoclub die regelmatig de wet overtreedt.
  Mensen worden met z.g. ''schulden'' gestalkt, worden zeer onbehoorlijk te woord gestaan en als een crimineel behandeld. De wet op de incassokosten die m.i.v. 1/7/2012 in werking is, wordt niet nageleefd en dus worden er onterecht incassokosten geïnd. Wanneer je protesteert word je afgeblaft, maar pas wanneer je er een advocaat op zet krijg je er een voet aan de grond.
  In ons geval heeft de jurist van de rechtsbijstand er een brief aan gewijd en werden de onrechtmatig geinde incassokosten ter hoogte van meer dan 4000 euro (!!!) terug gestort.
  Uitkijken dus met deze club. Hun handelswijze is intimideren, angst zaaien met dreigementen. Een brief op fatsoenlijke toon weet men niet te schrijven.

  Bent u ondernemer, niet in zee gaan met deze club, dan ben je je klant zeker kwijt en is zeker geen visitekaartje voor je bedrijf.

  Bent u het slachtoffer van deze club, niet zwichten voor de dreigementen. Vraag om bewijs van hun stellingen en ga nooit zomaar betalen om ervan af te zijn. Dat is mml precies waar ze op uit zijn. Check of de wetgeving omtrent de incassokosten wel is nageleefd en of er een zg. 14 dagen brief met aankondiging incassokosten is verstuurd. Is dat niet het geval, dan mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht.
  Vraag schriftelijk om bewijs van hun stellingen.
  En als men nergens op reageert en u bent niet in gebreke en Lindorff dreigt u te dagvaarden, laat het dan maar gewoon gebeuren. Tot 25.000 euro behandelt de kantonrechter dit en heeft u geen advocaat nodig.
  Heeft u een rechtsbijstandverzekering, geef de zaak dan daar in behandeling.

  Onhou dat in Nederland ALTIJD geldt: wie stelt die bewijst. Dus Lindorff zal bewijzen moeten leveren van haar stellingen.

  Maar blijft dat u de dreigementen en intimidaties maar moet proberen naast u neer te leggen. Dit bedrijf weet en kan niet anders!! Ze zijn dan wel lid van de NVI, voor wat dit waard is.

  Sterke punten
  GEEN positieve, zijn goed in intimidaties, bedreigingen en oneerlijke handelspraktijken

  Zwakke punten
  Eerlijke handelspraktijken, rechtvaardigheid, fatsoen, rekenen

  Pas op!

  Review over Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

  Om zaken te doen en tevens als je incasso brieven ontvangt van dit incassobureau. Werken met oplichters en zelfs staat het bedrijf sharepay ( wat oplichters zijn) exact op hetzelfde adres jan leenvaarlaan 65 geregistreerd als cib incasso!!!!!
  Doe aangifte bij de politie!

  niet erkende cowboys

  Review over Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

  Deze cowboys manen zonder zich op enigerlei wijze ervan te vergewissen of hun opdrachtgever wel bona fide is. Niet voor niets zijn zij niet toegelaten tot de kring van erkende incassobureaus. Geen zaken mee doen, bedienen het bedenkelijke segment in de markt, werken voor oplichters.

  Sterke punten
  geen

  Zwakke punten
  alle

  Grof taalgebruik

  Review over Ultimoo Incasso

  Ik had een vraag over een betaling die ik niet had gedaan, denkende dat ik opgezegd had.
  Als antwoord kon ik krijgen dat het mijn eigen schuld was.
  De tonen was erg neerbuigend, ik vroeg of dat anders kon, toen werd ze echt onvriendelijk. Dat moest ik maar zijn, toen ik van teleurstelling zuchtte, zo was ik nog nooit behandeld, zij ze " je kan nu wel zuchten" , toen ik daarop zei dat je zo niet met een klant praat, zei ze je bent mijn klant niet en ja daar weet u natuurlijk alles van, ik ben zelden zo onbeschoft behandeld, ik heb boos opgehangen.
  Ongeacht of ik een fout heb gemaakt, de klantenservice medewerkster hoort toch je vriendelijk te woord te staan? Ultimoo heeft hier de koude douche verdiend en deze medewerkster gauw de laan uit sturen, die doet Ultimoo geen goed.

  Sterke punten
  Aftroeven

  Zwakke punten
  Brutaal, grof in de mond

  vage vorderingen

  Review over Pleitmeesters

  zij sturen concept dagvaardigingen van vorderingen van + 12 jaar geleden die zij
  opgekocht hebben,en proberen je dan te verleiden dat jij een klein bedrag van bijvoorbeeld 50 euro per maand om mee te beginnen,wanneer je betaald heeft
  erken je de vordering,en ben je sjaak,nooit aan beginnen...........

  oplichting

  Review over PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso

  gelikte website , maar algemene voorwaarden die in strijd zijn met de wet!
  tevens zijn dit niet de voorwaarden van het bedrijf maar een copietje van een ander bedrijf.

  kortom oplichtersbende ! dient aangifte tegen dit bedrijf gedaan te worden , geven zich uit voor gerechtsdeurwaarder !

  Sterke punten
  geen

  Zwakke punten
  gaat om graaiers die niets te maken hebben met incassowereld

  Wat is dit!!!

  Review over Bill Incasso

  Ik heb ze tig keer gebeld, krijg niet eens contact. Telefoon gaat honderd keer over en dan wordt de verbinding van zelf verbroken. Wat een goede zaak.
  Echt bagger dit.

  Sterke punten
  niks

  2 x onterechte beslaglegging door LAVG, niet vatbaar voor enig gesprek.

  Review over LAVG

  Op 22 maart 2012 krijg ik van LAVG een schrijven, waarin mij wordt medegedeeld dat LAVG mij inzake een vordering van Online via Intrum Justitia gaat dagvaarden. Ik heb nog 5 dagen om te betalen. Omdat ik echter denk dat ik kan aantonen dat ik deze vordering niet verschuldigd ben, neem ik telefonisch contact op met LAVG, Mevr. Verdonschot. Volgens mijn aantekeningen op 30-03-2012 om 14.10 uur. In dit gesprek vertel ik Mevr. Verdonschot, als antwoord op een vraag van haar over mijn financiële toestand, hoe ik financieel ervoor sta.
  Er komt toch een procedure en op 10 juli 2013 krijg ik van Bureau voor de Rechtspraak een vonnis. Ik heb de procedure verloren omdat ik één briefje niet kon overleggen. Dit is blijkbaar weggekomen bij mijn verhuizing.

  Op 28 oktober 2013 geef ik LAVG schriftelijk een overzicht van mijn financiële situatie. LAVG wist dus in ieder geval vanaf deze datum bewijsbaar, duidelijk dat ik maar één bankrekening heb en dat op deze bankrekening alleen mijn AOW, huursubsidie en zorgtoeslag binnen komt. Verdere inkomsten zoals bijv. een pensioen heb ik niet.

  Op 4 december 2013 legt LAVG toch beslag op mijn bankrekening, ondanks dat zij sinds 28 oktober 2013 weten hoe het met mijn financiën gesteld is. LAVG weet drommels goed dat ze op mijn bankrekening wettelijk geen beslag mogen leggen, omdat ik dan niet meer in mijn levensonderhoud kan voorzien. Mijn inkomen komt dan ver beneden de beslagvrije voet. Daarom ga ik ervan uit dat LAVG willens en wetens de wet heeft overtreden, misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid, en dit beslag onwettig heeft gelegd om mij met oneigenlijke
  middelen tot betalen te dwingen.

  Op 6 december 2013 heb ik bezwaar gemaakt tegen deze beslaglegging bij LAVG. Op 23 december 2013 wordt het beslag op de bankrekening opgeheven door LAVG.

  Echter, door deze illegale, vileine escapade van LAVG werd mij een hele hoop schade berokkend. Tot op heden moet ik 2 maal € 75,- kosten aan de SNS bank betalen, inzake de beslaglegging. Ik heb een aantal rekeningen die automatisch gingen, niet kunnen betalen en daardoor diverse boetes opgelopen. Ik ben zwaar hartpatiënt en door de stress enz. die ik moest ondergaan door de onrechtmatige daad van LAVG, ben ik een aantal maanden aan een diepe depressie ten prooi geweest. LAVG probeert mij met een kluitje in het riet te sturen en doet de kosten van de SNS bijvoorbeeld af met de dooddoener: dat is een zaak tussen U en de SNS. Dit is geen zaak tussen mij en de SNS. Ik ben en blijf van mening dat LAVG de oorzaak is van deze schade voor mij, en dus zal deze schade ook door LAVG betaald moeten worden. De totale schade is voorlopig begroot op € 1774,-.

  Ik wens volledig schadeloos gesteld te worden en minstens deze € 1774,- op mijn rekening gestort te krijgen.

  Dit schrijven geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en weren.

  W.J.M.E. Lemeer

  Vervolg
  25-07-2014, 09.15 uur heb ik met de SNS bank gebeld, omdat de SNS op 22-07-2014 weer een keer € 75,- berekend voor opheffing beslag.

  Dossiernummers en parameters hetzelfde als het beslag op 4 december 2013. Ik krijg Dhr. Gerrit Koster (medewerker SNS klantenservice) aan de telefoon en deze begrijpt het in eerste instantie niet. Het beslag was toch al lang opgeheven (23 december 2013). Na navraag bij een andere afdeling deelt hij mij mede dat door LAVG op 17-07-2014 opnieuw beslag gelegd is op mijn bankrekening, welk beslag op 22-07-2014 weer door LAVG opgeheven is. Ik moet echter weer € 75,- kosten aan de SNS bank betalen. En de LAVG neemt weer op geen enkele manier haar verantwoording. Zo krijgen ze mijn bankrekening ook wel leeg en brengen ze me steeds verder in de problemen. Hieruit blijkt dus weer dat LAVG niet bezig is met incasseren van een vordering volgens de wettelijke regels, maar in de eerste plaats bezig is met mij op oneigenlijke wijze, met misbruik van bevoegdheid en met illegale akties het leven moeilijk te maken. Niemand kan mij vertellen dat ze zich nu nog een keer kunnen verschuilen achter de leugen dat ik geen inzage in mijn financiële toestand heb gegeven. En ik mag niet spreken (om Mr. A. Moszkowicz te citeren) over abject en infaam!

  Sterke punten
  Absoluut geen.

  Zwakke punten
  Niet in staat normaal te communiceren, leugens en bedrog zijn schering en inslag.

  Allerslechtste bedrijf van Nederland

  Review over Janssen & Janssen

  Slechtste incasso/deurwaarder in nederland
  Onmenselijk aan de telefoon, dingen beloven en niet nakomen maar wij moeten het wel.

  Sterke punten
  Hebben ze niet

  Zwakke punten
  Afspraken maken en dan achteraf ze niet nakomen
  Onmenselijk aan de telefoon dat zie je bij andere bedrijven niet
  Gelijk maar actie nemen en de mens geen kans geven t op te lossen

  100% rente oplichters

  Review over Vesting Finance Fiditon

  betalen al ruim 13 jaar 150 euro per 4 weken
  lening was 15000€ 2e hypotheek

  13 jaar x 13 maanden x 150 euro = 25350€

  ga nu advocaat op de zaak zetten

  totaal geen inzicht in de betalingen, raar bedrijf dat fiditon,snap ook wel dat je geen betalings inzichten verkrijgt want dan word zichtbaar hoe veel ze er op verdienen

  ik ga de betalingen stop zetten vanaf heden,en laat het voor de rechter komen

  Sterke punten
  niet duidelijk tegen de klanten
  geen overzichten
  als je belt kan niemand je uitleg geven,beloven dat je terug gebeld word,maar dit gebeurd niet

  Havik Incasso BV Delft- OPLICHTER!!

  Review over Havik Incasso

  Doe aub geen zaken met Havik Incasso! Dit bureau incasseert je vorderingen maar betaalt vervolgens niet uit! Rob van der Graaf schaam je diep!!
  OPLICHTERS- OPLICHTERS!!

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Té veel om op te noemen!

  Doen wat ze zeggen.

  Review over BVCM

  +/- 6 maanden geleden een vordering op no cure-no pay basis ingediend bij dit incassobureau. Na een korte voorstelronde is dit bedrijf aan de gang gegaan met mijn vordering op een bouwbedrijf. Binnen een maand er een regeling afgesproken met het bouwbedrijf en nu 6 maanden later is de vordering betaald.

  Sterke punten
  - Persoonlijk contact met de mij, niet iedere keer iemand anders.
  - 100% no cure-no pay
  - Klantvriendelijk, de betaling is binnen en de band met mijn klant is nog steeds goed.

  Zwakke punten
  - Verouderde website

  Leugens van een gefrustreerde M v.d. Sar

  Review over Havik Incasso

  Onderstaande review van M. van der Sar heeft enige uitleg nodig. Hij leest geen contracten waardoor hij moeilijkheden had met zijn opdrachtgever. Geeft ons als tweede incasso bureau opdracht zijn vermeende vordering te gaan incasseren, waarbij hij bewust de benodigde informatie achterhoud en daardoor het incassotraject frustreerde. Hij heeft Havik Incasso onterecht voor zijn karretje gespannen, hetgeen tegen alle regel is, hetgeen hij had kunnen weten.

  Sterke punten
  Snel, efficiënt en conform en wet- en regelgeving

  Zwakke punten
  geen

  Oplichter

  Review over Havik Incasso

  Dit incassobureau is uit op snel geld. Slappe knieën en geen ruggegraad. Vind al snel dat ze niet volledig zijn geinformeerd,sluit de overeenkomst en tracht de fee te incasseren. Van echt werken hebben ze nog nooit gehoord.

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Alles wat te benoemen is

  klunzen

  Review over Janssen & Janssen

  ze sturen facturen voor iemand die nooit op ons adres gewoond heeft, zijn doof voor brieven en dreigen graag met rechtszaken.

  Sterke punten
  doordrammers (eigenlijk een slecht punt)

  Zwakke punten
  niet controlleren of de gegevens juist zijn, doordrammen doof voor bewijzen

  das helpt??

  Review over DAS Incasso

  Das in armen genomen wegens wanbetaling van een klant. We zijn nu 2 jaar verder en heb nog steeds mijn geld niet! Er staat als ik inlog op mijn dossier al vier maanden op rij":
  dossier word binnekort meegenomen in politie route! Binnenkort wat betekend dat?? Te belachelijk voor woorden!

  Zwakke punten
  Weinig tot slechte communicatie
  Je hoeft niette betalen hoor want zelfs na een zitting innen ze geen geld

  Te hoge kosten berekend en niet nvi erkend

  Review over Atradius Collections

  Dit incassobureau rekent veel te hoge kosten als je hier over belt dreigen ze met de deurwaarder, niet intrappen zou ik zeggen. Dit bureau is niet erkend.

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Slecht bereikbaar en brutale bluffende medewerkers.

  Uitstekende service !

  Review over Credifixx

  Uitmuntende services van dit nvi lid, snel en betrouwbaar

  Sterke punten
  nvi lid, snel, betrouwbaar, correcte afdracht geïncasseerde geld

  KLANT BILL

  Review over Bill Incasso

  Heb een aantal keren bill ingeschakelt en de meeste debiteuren van mij hebben hierdoor mij uiteindelijk wel betaald.
  Bill zou ik aanbevelen bij mijn mede zakelijke partners

  Sterke punten
  Snel in aktie!

  Alektum incasso

  Review over Alektum Incasso

  Recent werd ik benaderd door Alektum Incasso. Helaas was ik vergeten om mijn verhuizing door te geven, waardoor ik te laat was met betalen. Ik heb gelukkig weinig ervaring met incassobureaus, maar ik had niet verwacht dat de benadering zo vriendelijk zou zijn. Daarom hierbij mijn complimenten voor Alektum.

  Sterke punten
  Vriendelijke benadering. Duidelijke uitleg.

  Goede ervaring met Intrum Justitia

  Review over Intrum Justitia

  Hoewel ik bij voorkeur mijn rekeningen op tijd betaal, was er onlangs toch een vordering van mij bij Intrum Justitia beland. Ik werd hierover geinformeerd via een brief, en ik werd tevens gebeld. Aan de telefoon werd duidelijk uitgelegd wat de mogelijkheden waren om bijv. een betaalregeling aan te gaan. Ik kreeg alles op mijn e-mailadres bevestigd toen ik daarnaar vroeg, en de medewerker stond mij goed te woord. Ik heb Intrum Justitia daarom als een prettig bedrijf ervaren.

  Zeer slechte ervaring

  Review over Intrum Justitia

  Spijtig genoeg moesten ook wij vorig jaar een incassobureau inschakelen om een niet betalende klant te motiveren om de rekening te betalen....

  Intrum Justitia ziet er professioneel uit dus heb ik gebeld. De Account Manager wist het heel goed te brengen dus had mijn vertrouwen gewonnen. Spijtig genoeg bleef het bij een mooi verkooppraatje...

  Ons dossier werd bij de verkeerde afdeling (gerechtelijk ipv minnelijk) gelegd, vermoeiend kwamen de belacties en mailacties opgang... de persoon op ons dossier was vertrokken... en zo ook de betrokkenheid leek wel... na wat bellen leek er weer wat in gang te komen.. maar als snel bleek dat ook dit beperkt was...

  Uiteindelijk heb ik vaker met Intrum Justitia gebeld dan met mijn eigen klant. Erkennen dat er wat is misgegaan.... natuurlijk niet!

  Mijn mening: ik kies nooit meer voor Intrum Justitia.

  Sterke punten
  GEEN

  Zwakke punten
  Ik vind ze onprofessioneel, de rest lees hierboven.

  Als de reputatie van je bedrijf je lief.....Niet met dit zooitje in zee gaan

  Review over LAVG

  " Door tussenkomst van een professionele organisatie als LAVG kunnen wanbetalers echter op een juiste manier worden aangepakt, zonder dat daarbij de opdrachtgever/schuldeiser in een verkeerd daglicht wordt geplaatst."

  Een erg mooi stukje waar weinig van klopt. Als particulier zijnde heb ik vandoen gehad met dit bedrijf , een onterechte vordering die ik dezelfde dag heb kunnen rechtzetten met het bedrijf waardoor zij zijn ingehuurd.

  Nooit maar dan nooit , heb ik zo'n arrogante en onbeschofte man aan de telefoon gehad. Arrogantie,hooghartigheid en intimidatie zijn steekwoorden die de bedrijfscultuur beschrijven bij het LAVG.

  Het zou handig zijn als het LAVG bedenkt dat er wellicht ook potentiële klanten kunnen bellen/schrijven en dat een correcte afhandeling erg belangrijk is.
  Ik zal al mijn collegae dan ook adviseren om nooit gebruik te maken van dit "bedrijf"

  Sterke punten
  Geen.

  Zwakke punten
  Zie bove