Reviews over Incassobureaus


  Slechte ervaring met Nederlands Incassokantoor!

  Review over Het Nederlands Incassokantoor

  Aangezien ik een vordering op een klant had, kwam ik terecht bij het Nederlands Incassokantoor in Arnhem. In eerste instantie gebeurde er van alles: de debiteur werd gebeld, kreeg brieven (waar ik ook een kopie van ontving), maar nadat de debiteur te kennen had gegeven geen incassokosten te willen betalen, gebeurde er niets meer. De rapportage die via een website liep, stopte op een zeker moment. Volgens het Nederlands Incassokantoor kwam dat door 'een probleem met de website'. Vreemd, want ik kon zelf wél nog steeds inloggen en opmerkingen op die website plaatsen! Dus dan maar diverse malen telefonisch contact opgenomen.
  Gedurende deze gesprekken werd mij gemeld dat er email contact had plaatsgevonden met de debiteur en dat er een nieuwe brief aan de debiteur was verzonden. Aan mijn verzoek mij dan maar een kopie van die brief te mailen, werd geen gehoor gegeven, ondanks dat dit mij was toegezegd. Ook nadat ik een tweede keer om een kopie van de brief had verzocht, ontving ik deze niet.
  Inmiddels ligt de website waarover de rapportage loopt volgens Het Nederlands Incassokantoor al meer dan een maand plat. Ironisch genoeg is de reactie als ik per email contact opneem, "dat men mij op de hoogte zal houden", maar dat is dus precies wat al een maand níet gebeurt!
  Uiteindelijk heeft de klant het factuurbedrag (zónder incassokosten) betaald, waarop wél de incassokosten zijn ingehouden. Zo heb IK dus de incassokosten betaald, terwijl de debiteur dubbel ligt van het lachen! ("No cure, YOU pay!")
  Nadat ik de laatste keer mijn beklag had gedaan over de gang van zaken, werd mijn account verwijderd en werd mij gemeld dat er geen vervolgstappen meer werden ondernomen “gezien het feit dat de debiteur volhardend blijft in de non-betaling.”
  Maar is daar nou juist niet een incassobureau voor?...
  Kortom: het Nederlands Incassokantoor: zéker niet aanbevolen! Trap er niet in!

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Geen communicatie, komt de toegezegde afspraken niet na, website voor rapportage 'werkt niet', laat uiteindelijk de klant de incassokosten betalen!

  Zeer slecht incasso bureau!

  Review over IncassoPartners

  Trage communicatie, doen niet wat ze beloven. Wij hebben inmiddels zelfs een officiële klacht ingediend over dit bureau maar zelfs daar reageren ze niet op. Dit is echt een rotte appel tussen de andere incasso bureaus.

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Slechte communicatie, traag, houden je absoluut niet op de hoogte van het verloop van de zaak.

  Goedevrijdag banken dicht dus oplicht kans voor Famed!!

  Review over Famed

  Ik betaald altijd op de 1na laatste dag
  , dus altijd op tijd.
  Ik kreeg als einddatum de 26ste dus maakt ik op de 25ste voor 12:00 mijn famed rekening over.

  Wat doen die oplichters ze sturen mij keihard €40,00 incassokosten op een rekening van € 76,00.
  Omdat ik een dag te laat zou zijn. Hun antwoord ja de banken werken niet op goedevrijdag......
  Ik geef als antwoord dat ik als werkende consument daar geen seconde aan heb gedacht en als het voor hun wel de normaalste zaak van de wereld is dat ze dan hun klanten daar op zijn minst op kunnen wijzen of zelfs de laatste dag van betalen een dag naar voren zouden moeten zetten.

  Zou kloppen ze daar bij Famed je dus geld uit je zak!

  Sterke punten
  Helemaal nul, totaal geen begrip of inlevingsvermogen aanwezig.

  Zwakke punten
  Als ze zelf hebben gebeld met het verzoek om terug te bellen en je doet dat dan weten ze niet waarom je belt je wordt dan in de wacht gezet en pas na 7 min zegt een medewerker oja ik heb het gevonden hoor. We gaan u geen geld teruggeven hoor.

  alleen maar liegen en intimideren

  Review over Flanderijn

  flanderijn liegt over het openstaande bedrag (hun opdrachtgever ook). Ze liegen over rechtszaken die er nooit zijn geweest. Ze passen allerlei rentekosten en incassokosten toe, terwijl de opdrachtgever nooit een betalingsherinnering heeft gestuurd. Op klacht.nl is nog veel meer te vinden over deze leugenaars. Als je ze een brief stuurt om alles uit te leggen, wordt daar nooit op gereageerd. Intussen blijven ze je dreigen en intimideren.

  Sterke punten
  zeker een grapje.

  Zwakke punten
  dreigen en intimideren kunnen ze wel. Communiceren niet

  zeer snel

  Review over Juristu

  Ik kreeg nog geld van mijn ex. Ik heb deze vordering aan Juristu gegeven. Binnen 14 dagen had ik het geld. De incassokosten moest mijn ex betalen. Het meest tevreden ben ik over de communicatie. Voor mijn bedrijf doet Juristu al mijn incassozaken. De heer tom witten hierboven heeft ook zijn geld ontvangen van Juristu. Maar klaagt over 300 euro? Waarom lukte het hemzelf dan niet? Zijn review is zeker onterecht!

  Sterke punten
  Communicatie
  Snel
  No cure no pay
  Juridische adviezen 75 per uur

  Zwakke punten
  Geen

  GRAYDON- oplichters 2

  Review over Graydon

  Na een 2 jarig contract voor incassodiensten en kredietrapporten, afgesloten via een medewerker van Graydon Nederland (meneer Y), die als contactpersoon optrad. Hebben we het incassocontract opgezegd en het contract voor de kredietrapportering verlengt. De opzegging van het incassocontract is door meneer Y per email bevestigd, met een collega medewerker Graydon Nederland mevrouw X in de CC. Nu houdt Graydon Incasso BV vol, dat we niet tijdig hebben opgezegd en het contract gewoon doorloopt. Argument: Meneer Y van Graydon Nederland mag ons wel een Incasso contractvan Graydon Incasso BV verkopen, maar niet opzeggen. Dat moet expliciet bij Graydon Incasso BV gebeuren. Zelfs na het overleggen van alle correspondentie, waaruit blijkt dat wij er ter goeder trouw vanuit zijn gegaan dat meneer Y ook namens Graydon Incasso BV spreekt, houdt Graydon Incasso gewoon vol dat we een doorlopend contract hebben. Voor het wereldse bedrag van € 599,00 ex BTW gokt Graydon Incasso erop dat we toch geen juridische procedure gaan starten. Klopt als MKB-er heb je je tijd voor belangrijker zaken nodig. NOOIT IN ZEE GAAN MET GRAYDON INCASSO. Zij hebben in 3 jaar tijd niet 1 vordering voor ons geïnd.

  Sterke punten
  Manipuleren vam de klant ( u dus)

  Zwakke punten
  Geen

  OPLICHTERS

  Review over Flanderijn

  Dit zijn OPLICHTERS!!!!!! sturen brieven om zo makkelijk geld te verdienen.

  Oplichters

  Review over IncassoPartners

  Doet niet wat beloofd is met gevolg dat we alles zowel zakelijk als privé verliezen.

  Sterke punten
  Blij maken met een dood vogeltje.

  Zwakke punten
  Waar te beginnen?!

  Waarschuwing aan (mogelijke) opdrachtgevers GGN

  Review over GGN

  Ik was opdrachtgever van 100 dossiers waarin GGN voor mij incassowerkzaamheden zou verrichten. De totale hoofdsom van deze dossiers bedroeg meer dan 1.000.000 euro en GGN heeft in drie jaar tijd nog geen 20.000 euro weten te incasseren.

  Pas na 50 dossiers kwam ik achter de handelswijze van GGN. Opdrachtgevers met minder dossiers zullen dit patroon niet of minder snel herkennen. Hetgeen GGN namelijk doet is direct bij de intake adviseren om een sommatie-exploot te versturen. Dit is gewoon een sommatiebrief maar deze wordt betekend door de deurwaarder. Kortom dit is eenvoudig /- ? 80,00 verdienen voor GGN, daar waar een aangetekende brief hetzelfde effect heeft en tien keer goedkoper is.

  Als de sommatie geen effect had, moest er een dagvaarding worden uitgebracht. Dit duurde veelal weken. Vervolgens als de rechtbank vonnis had gewezen is het zaak dat dit vonnis zo spoedig mogelijk wordt betekend aan de debiteur. Ook dit duurde in veel dossiers weken. Als het vonnis eindelijk is betekend en er niet werd betaald, moest er beslag worden gelegd. GGN doet weken, zo niet maanden, over het plannen van een beslaglegging. De daadwerkelijke beslaglegging gebeurd bijna nooit.

  Vaak kregen wij in dit stadium het volgende advies van GGN: de deurwaarder is op het adres van de debiteur geweest en is van mening dat een beslaglegging geen zin heeft. Er zijn te weinig zaken van enige waarde. Wij adviseren dan ook om het dossier te sluiten. Conclusie: Wij moeten alle kosten betalen incl. poging beslaglegging, maar hebben geen enkele betaling ontvangen! In een aantal dossiers is gebleken dat een andere deurwaarder voor een andere opdrachtgever wel beslag heeft gelegd en uiteindelijk meer heeft ontvangen voor de verkoop van zaken dan de hoogte van mijn vordering op de betreffende debiteur was.

  Ik voel mij als ondernemer genoodzaakt andere ondernemers hierover in te lichten en te waarschuwen voor en over de handelswijze van GGN. Te meer nu het programma van GGN ? Betalen of leeghalen? een volkomen verkeerd beeld schetst van de werkwijze van GGN.

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Teveel om op te noemen

  Waardeloos incassobureau

  Review over Havik Incasso

  Weten absoluut niet waar ze mee bezig zijn. Doen niets uit zichtzelf, je moet ze iedere keer tot actie aanzetten. Daardoor duurt het traject veel te lang en kun je uiteindelijk naar je centen fluiten. Dit bureau heeft ons niets opgeleverd. Alleen maar frustraties en uiteindelijk geen cent gekregen van de debiteur.
  En daar bovenop een hele dikke rekening van Havik Incasso, terwijl ze niets voor ons gedaan hebben!
  Schaam je Rob van der Graaf met je mooie praatjes. Je bent een waardeloos figuur!

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  - niet professioneel-
  - niet proactief
  - alleen maar op je geld uit

  Opgelicht door CIB

  Review over Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

  Ook ik ben opgelicht door CIB. Moest betalen maar men is niet bereid om aan te geven waarvoor. Aangifte gedaan bij POLITIE!

  Zwakke punten
  Moest betalen maar weet nog steeds niet waarvoor. Heb aangifte gedaan bij politie.

  Oplichters

  Review over Graydon

  Na een tweejarig jaarabonnement wilde we er niet mee verder. Omdat we 1 dag te laat waren met opzeggen zaten we er nog eens 2 jaar aan vast. Oké eigen fout kan je zeggen. We gingen er maar het beste van maken, met als resultaat dat we binnen een jaar een extra rekening (van +/- het dubbele van het 2-jarig contract!!!) kregen voor alle informatie die we zogezegd hadden gekregen. Kort gezegd, zodra je ook maar iets aanklikt beginnen de tikken hard door te tellen, zonder dat je daar voor wordt gewaarschuwd. Ook een tussentijdse melding dat je tegoed op is iod krijg je niet. Kortom je wordt erin geluisd.

  Sterke punten
  GEEN!

  Zwakke punten
  Geen goed overzicht van je verbruik. Geen maandelijkse facturering als je je abonnement hebt opgebruikt. Slechte informatie waar je geen zak aan hebt (allemaal mosterd na de maaltijd).

  slechte service, laag niveau medewerksters aan telefoon

  Review over Bos Incasso

  Heel veel gebeld. Bos Incasso komt met een vordering van een opdrachtgever. Voor deze vordering heb ik nooit een factuur ontvangen. Ook het bedrag is mij niet duidelijk. Ik geef Bos aan dat ik van die opdrachtgever een factuur wil zien met specificatie zodat ik snap waarvoor/wat ik betalen moet. Bij Bos krijg ik bij de diverse keren dat ik bel, jong klinkende meisjes aan de telefoon die niet hoog van niveau lijken te zijn. Daarbij hebben ze stuk voor stuk slechte luistervaardigheden, ze zijn alleen bezig met 'u moet gewoon betalen want de klant zegt dat zij dit van u krijgt' en denken niet (logisch) mee. Ook op schriftelijk verweer komen dergelijke reacties. De opdrachtgever wordt 'gepapegaaid' en iets goed lezen, nadenken, oplossen is niet aanwezig.
  Bos incasso weigert ook elk telefonisch contact of overleg. Je moet alles in een Verweerbrief doen en krijgt dan schriftelijk reactie. Dit ook als een hulpverlener tussenkomt vanwege overbelasting, en vraagt om het contact en brieven via de hulpverlener te sturen of met voorafgaand bericht. Bos laat alles afwegen.

  Sterke punten
  Nou uhh telkens als ik bel nemen ze wel de telefoon op. Dat is dan nog iets positiefs aan het geheel.

  Zwakke punten
  Medewerksters zijn laag in niveau en weten alleen 'u moet betalen'. Ze zijn niet op de hoogte van wettelijke voorschriften of andere juridische zaken en al zeker niet administratief onderlegd.
  Starre houding inzake contact- en overlegmogelijkheden.
  Doen zonder vragen of nazoeken wat opdrachtgever zegt en papegaaien dat naar de gene die zou moeten betalen.
  1 Medewerkster was uiterst onprofessioneel aan de telefoon.
  Neemt geen maatschappelijke verantwoording bijvoorbeeld bij vorderingen op mensen met een verstandelijke of psychische beperking en/of bijstandsuitkering. Daar hebben die meisjes aan de telefoon natuurlijk ook geen benul van, gaat boven hun pet.

  Vestiging Finance Fidition, zeer onprofessioneel

  Review over Vesting Finance Fiditon

  Ze hebben geen bevoegdheid om zomaar langs je huis te komen. De sjaak die ze langs je huis sturen heeft GEEN antwoord op de volgende vragen: "Door wie bent u gestuurd?", "Waarom bent u hier?" en "Over wat gaat het?". Het enige antwoord dat ik krijg is: "Dat mag ik niet zomaar zeggen." en een minimalistic, maar wel stylish business kaartje. Wat een onzin dit bedrijf... Oplichters!

  Sterke punten
  Leuke business card

  Zwakke punten
  Komen zomaar langs je huis om te praten, zonder eerst proberen te bellen.
  Heeft antwoord op nul komma nul vragen.

  Nare mensen

  Review over Lindorff

  Of ik even 60.000e binnen een week wil betalen.
  Dat was een oude rekening uit 1992!?
  Ik laat dit natuurlijk uitzoeken door mijn advocaat

  Sterke punten
  Geen

  schadebedag uitbetalen

  Review over Lindorff

  in augustus 2015 heb ik Lindorff wettelijk aanprakelijkheid gesteld met een schadebedrag van € 15.000. deze hebben ze tot heden niet uitbetaald en nu dreigen ze met een deurwaarder. hierdoor zijn ze in gebreken in de brief staat dat ik GEEN mede werking verleend om mijn privé gegevens aan derden te geven. ze krijgen hierdoor een extra schadebedrag erbij van € 25.000 deze kan oplopen naar € 1.500.000 euro. op 11dec 2015 om 12.16 heeft hun medewerker mijn ernstig bedreigd en de telefoon neergeld.

  Sterke punten
  G E E N
  LINDORFF is zelf ernstig in gebreken met de dwangsom boete uitbetalen

  Zwakke punten
  niet voor woorden....

  Pleitmeesters

  Review over Pleitmeesters

  Ik heb nu een brief ontvangen van Pleitmeesters wie kan me helpen?
  Wat ik wel en niet doen>??

  oplichters!!!

  Review over Pleitmeesters

  Pleitmeesters is zo'n particuliere incasso troep die zich niet aan de wer houd en mensen bewust op het verkeerde been zetten om ze grote sommen afhandig te maken. Vooral bij de zwakkeren met het oogmerk om op slinkse wijze grote sommen geld afhandig te maken. Onlangs in het nieuws nog dit soort malafide bedrijfen!!! Door intimidatie en bedrijging toe te passen.

  Het is verboden om zo te handelen en toch komen ze er mee weg!!!

  Pas op voor Pleitmeesters Tuig!!!!

  Sterke punten
  Oplichters

  Zwakke punten
  Tuig

  pleitmeesters is malafide organisatie

  Review over Pleitmeesters

  Pleitmeesters is de allergrootste oplichters bende van heel Nederland ! het zijn onderwereld figuren waarvan het personeel lid is van een criminele organisatie. Ze maken zich schuldig aan afpersing en oplichting. Ze proberen gezinnen met schoolgaande kinderen en bejaarden mensen geld afhandig te maken , door het opkopen van vorderingen van 10 jaar terug van b.v een koophuis wat onderwater stond.en daarna proberen ze op een zeer sluwe manier jou over te halen een klein bedrag te betalen zodat jij de vordering accepteert en dan begint de ellende en stort jij en je gezin de diepe afgrond in , zodra je een paar keer betaalt heb gaan ze 10 duizenden euro,s rente claimen en zul je tot je dood aan deze beulen moeten betalen!! mijn advies nooit nooit nooit nooit 1cent betalen de vordering voor de rechter laten komen en die zal hem dan nietig verklaren.

  Oplichters!

  Review over Centraal Invorderings Bureau (coeo-incasso)

  Wat een trieste boel daar! De incasso medewerkers bedreigen je en denken absoluut niet mee!!! Bedreigen met dagvaarden enz.. Terwijl dat niet eens mag na de eerste keer, ik ga sowieso verdere stappen ondernemen.

  Sterke punten
  niks

  Goede ervaring

  Review over GGN

  oke het is nooit leuk om met een deurwaarder / Incassospecialist
  te doen te hebben.
  maar dit bedrijf zorg wel voor een duidelijke en goede communicatie
  En denkt samen tot een goede oplossing.
  Ben al vanaf 2006 bij GGN en tot heden nog geen spijt van.


  Sterke punten
  Goede samen werking
  Denkt met je mee voor een goede oplossing

  Zwakke punten
  Voor mij zelf eigenlijk geen nadelen .

  een deurwaarderskantoor met een hart

  Review over AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso

  okee het is nooit leuk om met een deurwaarder van doen te hebben. maar dit bedrijf zorgd wel voor een duidelijke en goede communicatie en denkt met beide partijen mee.

  Sterke punten
  mee denken met de klant en proberen oplossingen te vinden.

  Das zijn oplichters

  Review over DAS Incasso

  Ze zijn grof associaal houden geen rekening met de persoon die ze aanshrijven zeer slecht ga niet met ze in zee en als u nog een verzekering van hun heeft zeg op ze zijn echt beteraf zonder klanten

  Sterke punten
  geen enkele.

  op ziekelijke waanideen na

  Zwakke punten
  te veel om op te noemen

  Waardeloos

  Review over Vesting Finance

  Ze willen simpelweg alleen maar hun zin en staan nergens voor open. Een zeer naar, agressief, inflexibel en onprofessioneel bureau dat zijn werk uitermate beroerd uitvoert.

  Ik heb de rekening betaalt aan hun klant maar ze weigeren dit na te vragen even alleen maar dreigende taal uiten. Ook heb ik ze al meerdere keren laten weten dat mijn adres niet klopt, maar daar hebben ze lak aan. Een goed bureau luistert naar beide partijen en probeert een oplossing te vinden. Ze luisteren niet, ze zenden alleen maar.

  Gelukkig heb ik allang betaald dus ik ben niet onder de indruk. Maar voor vele anderen wil ik hier voor dit bureau waarschuwen! Zorg dat je je dossier op orde hebt en laat ze daarna lekker zwemmen. Arrogant rotbureau is het.

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Onprofessioneel, kunnen niet luisteren, niet oplossingsgericht, anti sociaal gedrag, arrogant, hun zaakjes niet op orde, agressief en niet empatisch.

  Bill ervaringen

  Review over Bill Incasso

  Ik ben nu enkele jaren klant van Bill. Hieronder mijn ervaring.

  Bill gebruikt een leuk en makkelijk control panel waar je als klant eenvoudig dossiers kan aanmelden. Ze werken op basis van no cure no pay. Wel wordt er dossier kosten berekent wanneer de klant rechtstreeks de opdrachtgever betaald.

  Zoals we weten kan iedereen een incasso bureau starten en het gaat ook goed zolang de dossiers betaald worden maar op het moment dan de klant de factuur gaat betwisten dan kiest Bill 90pct in het voordeel van de klant door gebrek aan kennis van de wetten zoals kopen op afstand en de wet van dam. Verder eist Bill nog steeds dat er gewerkt wordt met getekende papieren overeenkomsten terwijl een email of de bestel nu button even rechtsgeldig is.

  Kortom geen aanbeveling voor bedrijven die handelen via andere kanalen dan de ouderwetse papieren handel.

  Sterke punten
  Duidelijk en goed control panel
  Dossiers worden snel opgepakt
  Gratis eerste waarschuwing naar klant

  Zwakke punten
  Niet op de hoogte van verschillende wetten kiest vaak partij voor de klant als er geen ondertekend contract is bij gebruik van de wet kopen op afstand.